Lộ trình học tập

Nhằm chuẩn hóa nội dung học tập của học viên, Anh ngữ Bingo đã áp dụng khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu để đưa ra lộ trình học tập rõ ràng cho trẻ từ 3-15 tuổi.

Khóa học giúp các em học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho những kỳ thi đặc biệt của trường đại học Cambridge tương ứng với tuổi và trình độ tiếng Anh của học sinh bao gồm.

  • YLE – Young Learner Examination (Kỳ thi Tiếng Anh trẻ em)
  • KET – Key English Test (Kỳ thi Tiếng Anh Tổng quát Sơ cấp)
  • PET – Preliminary English Test (Kỳ thi Tiếng Anh Tổng quát Trung cấp)
  • FCE – First Certificate English Proficiency (Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát Trung cao)